Ryzen

0

AMD RYZEN 7000 X3D | Ryzen | รอไม่นาน! หลุด Roadmap ใหม่ยืนยัน AMD Ryzen 7000X3D มาปี 2023 แน่นอน
รอไม่นาน! หลุด Roadmap ใหม่ยืนยัน AMD Ryzen 7000X3D มาปี 2023 แน่นอน

AMD พึ่งจะประกา…

Acer Swift 3 AMD Ryzen 7 00017 | Ryzen | พรีวิว Acer Swift 3 AMD Ryzen 7 โน๊ตบุ๊คนักศึกษา แรง บาง เบา ราคาประหยัด
พรีวิว Acer Swift 3 AMD Ryzen 7 โน๊ตบุ๊คนักศึกษา แรง บาง เบา ราคาประหยัด

Acer Swift 3 เป…

AMD Ryzen Mobile APUs 003 | Ryzen | ยุคใหม่ของโน๊ตบุ๊ตมาแล้ว! AMD จะทำให้เหล่าโน๊ตบุ๊คตัวบางเล่นเกมได้
ยุคใหม่ของโน๊ตบุ๊ตมาแล้ว! AMD จะทำให้เหล่าโน๊ตบุ๊คตัวบางเล่นเกมได้

ก็เปิดตัวมาแล้ว…