PlayStation World : ข่าวล่าสุดจากโลก Sony PlayStation

e0b884e0b899e0b8aae0b8b8e0b894e0b897e0b989e0b8b2e0b8a2e0b882e0b8ade0b887e0b89ee0b8a7e0b881e0b980e0b8a3e0b8b2e0b8a3e0b8b5e0b980e0b8a1-4

ลือจากวงใน The Last of Us Remake มีกำหนดวางจำหน่ายช่วงสิ้นปี 2022