วันจันทร์, เมษายน 15

Windows & PC World

Predecessor เกมแนว TPS Moba ที่ออกมาในช่วงที่กระแสของ FPS Moba นั้นกำลังดังทำให้เกมนี้กลายเป็นฝุ่นควันไปในทันทีเนื่องจากถูกกรบกระแสจนมิดแต่ชาวเกมก็ยังเกาะกันเป็นเหนียวแน่นมีผู้เล่นตลอดช่วงวันประมาณราว…

Latest FROM THE WEB