Avatar photo

Noppinij

ในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจ มันก็ยังมีระดับความลึกของความเข้าใจที่แตกต่างกัน ลึกบ้าง บางบ้าง แต่ประโยชน์ในการส่งผ่านสิ่งที่รู้ออกไปให้กับผู้อื่นนั้นไม่ต่างกัน มีประถม มีมัธยม มีอุดมศึกษา ไม่มีใครเริ่มต้นเรียนรู้จากในระดับปริญญา ฉะนั้นจะมากจะน้อยเชื่อเถอะว่า ความรู้ของทุกคนมีประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ เท่าๆ กัน

5658 Articles Published | Follow:
TME 2023 1 | mobile expo | พาเพื่อนมาเลือกมือถือ ในงาน Thailand Mobile Expo 2023
พาเพื่อนมาเลือกมือถือ ในงาน Thailand Mobile Expo 2023