เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

Avatar photo
1 NOSTRA Vaccine Covid 2 | NOSTRA Map | เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

เช็กวันนี้ ! แอปฯ NOSTRA Map แสดงจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อำนวยความสะดวกประชาชน เข้าถึงข้อมูลจุดฉีดฯ ลดเสี่ยงโควิด-19 โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA และโซลูชันด้าน IoT นำข้อมูลตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงตำแหน่งในแอปพลิเคชัน NOSTRA เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเช็กตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนฯ ที่สะดวกที่สุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

33031 | NOSTRA Map | เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

 

สำหรับจุดฉีดวัคซีนที่แสดงในแอปพลิเคชัน NOSTRA จะแสดงเป็นหมุดสีแดงรูปเข็มฉีดยาในลักษณะการแสดงแผนที่พิเศษ (Special Layer) สามารถเลือกเปิด และย่อ-ขยายดูหมุดโลเคชันบนแผนที่ นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดเส้นทาง และการเดินทางไปยังสถานที่จุดฉีดได้ทันที ตัวอย่างจุดฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบนแอปพลิเคชัน NOSTRA อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สำนักงานเอสซีจี บางซื่อ, และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วกรุงเทพ ฯ เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถดูข้อมูลบนแผนที่ได้ที่ เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด กทม.และปริมณฑล | NOSTRA Map (https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid19_vstation/th) นอกจากนี้แอปพลิเคชัน NOSTRA ยังแสดงข้อมูลพิกัดห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจโควิด-19 (SARS-CoV) และพิกัดสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) อีกช่องทางหนึ่งด้วย

2 NOSTRA vaccine covid01 | NOSTRA Map | เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

โดยจะแสดงข้อมูลจุดฉีดวัคซีนฯ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลครอบคลุมข้อมูลแม่นยำ หนุนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจุดฉีดที่ใกล้ เพื่อลดการเดินทางและลดความเสี่ยงจากการแออัดรอคิววัคซีน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยับยั้งการระบาดของโควิด-19 จับมือเดินหน้าประเทศไทยสู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือและร่วมกันวางแผนเพื่อยับยั้งและแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเร่งด่วน โดยหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ การเร่งกระจายการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนให้ได้มากและรวดเร็วที่สุด NOSTRA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลชั้นนำของไทย ด้วยความพร้อม ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเราที่มี จึงได้นำข้อมูลจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วิชัย แสงหิรัญวัฒนา โกลบเทค | NOSTRA Map | เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

อ้างอิงตามระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ( MOPH Immunization Center)ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เพื่ออัพเดทบนแอปพลิเคชัน NOSTRA ให้ประชาชนสามารถเช็กก่อนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โดยสามารถเลือกจุดที่ใกล้หรือจุดที่สะดวกเพื่อลดการเดินทาง ลดความเสี่ยงความแออัดในการเข้าคิวรอรับวัคซีน และกระจายการเข้าถึงข้อมูลจุดฉีดฯแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

33032 | NOSTRA Map | เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

“การนำข้อมูลตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนมาแสดงบนแอปพลิเคชัน NOSTRA เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลจุดฉีดฯ สู่เป้าหมายในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อสกัดการระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ นอสตร้าขอขอบคุณทุกภาคส่วนการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่ บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ในนามตัวแทนภาคธุรกิจขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนและเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จับมือเดินหน้าประเทศไทยสู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายวิชัยกล่าวปิดท้าย

 

โดยล่าสุด กทม.เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยประชาชนอายุระหว่าง 18-59 ปี (ซึ่งไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไว้แล้ว) สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางการลงทะเบียนวัคซีน ที่ เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com, แอปพลิเคชันกระเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนวัคซีน 1516