App Discuss: แนะนำ 4 แอปฯ สำหรับชาวนาที่อยากพึ่งพาตัวเอง โดย NECTEC

Avatar photo
peasant 742978 960 720 | nectec | App Discuss: แนะนำ 4 แอปฯ สำหรับชาวนาที่อยากพึ่งพาตัวเอง โดย NECTEC

มักจะเป็นปกติเมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวของชาวนามาถึง ก็จะประสบปัญหาราคาข้าวแทบทุกปี สิ่งสำคัญของชาวนาที่ต้องทำ ก็คือ การลดการพึ่งพานายทุน ทั้งในแง่การซื้อหรือการขาย ซึ่งหวังจะพึ่งพารัฐฝ่ายเดียวก็ไม่รู้จะนานแค่ไหนที่ความหวังนั้นจะบรรลุผล ดังนั้นวันนี้ AppDisqus เราขอเสนอแอปพลิเคชันจาก NECTEC ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อชาวนาและเกษตรกรโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชาวนาให้มากขึ้น และเหมือน NECTEC จะเข้าใจดีว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้ iOS ดังนั้นทุกแอปฯ จะมีเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับ

 

BaiKhaoNK >> ดาวน์โหลด

004

ใบข้าวเอ็นเค เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนา โดยดูจากลักษณะของสีที่ปรากกออกมาจากใบของต้นข้าว ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปกับการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นต่อความต้องการของต้นข้าว

 

FMC: คำนวณผสมปุ๋ย >> ดาวน์โหลด 

001

โปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยเคมีให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก N, P และ K ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวน 3 ตัวคือ ยูเรีย, DAP และ MOP รวมถึงดินผสม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้) สามารถคำนวณปริมาณการใช้ต่อพื้นที่เพาะปลูก และการคำนวณเป็นปริมาตรได้ สามารถป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่เพาะปลูกเพื่อคำนวณปุ๋ยผสมของค่าธาตุอาหารเฉพาะที่ยังขาดอยู่ได้ สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่าเมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ยผสมสูตรอะไร รวมถึงตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่ นอกจากนี้สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญจากฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมจากข้อแนะนำการให้ปุ๋ยพืชของกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มาใส่ลงบนฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย

 

FCS: คำนวณปุ๋ยสั่งตัด >> ดาวน์โหลด

002

การใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนอกจากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วอาจทำให้พืชอ่อนแอ โดยดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศไทยมีความแตกต่างกันมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติแตกต่างกันเมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนั้นในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย แอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยคำนวณและแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยผสมตามชนิดดินที่ระบุ โดยคำนวณผลลัพธ์ตามการป้อนค่าผลการวิเคราะห์ดินและวิธีการปรับปรุงดิน หลังจากนั้นจะแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (P) ที่เหมาะสม เป็นปริมาณแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัวคือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) สำหรับการใช้ปุ๋ยในแต่ละครั้ง นอกจากนี้สามารถคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่เพาะปลูก คำนวณจำนวนกระสอบของแต่ละแม่ปุ๋ยที่ต้องใช้ คำนวณราคาการสั่งซื้อแม่ปุ๋ย และราคาค่าใช้จ่ายปุ๋ยต่อไร่ ดังนั้นการใช้ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนอกจากจะได้ธาตุอาหารหลักที่ตรงกับความต้องการของพืชแล้วยังประหยัดต้นทุนมากกว่า ลดการสูญเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คัดมาเพื่อคุณ
crooks in thailand rd | กรมสรรพากร | โดนมิจฉาชีพหลอกให้คลิกลิงก์! เพื่อดูดเงิน มือถือค้าง ปิดเครื่องไม่ได้ ทำอย่างไรดี?

 

กระสอบข้าว (Unreleased) >> ดาวน์โหลด

แอพกระสอบข้าว เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแปลงหน่วยไทยให้เป็นหน่วยกิโลกรัม

003

สุดท้ายไม่ใช้แอปพลิเคชันของ NECTEC แต่ผู้เขียนขอแนะนำเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว เพราะปัญหาหลักของชาวนา ก็คือ ช่องทางการขายที่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ดังนั้น eBay, facebook หรือแม้แต่ lazada จึงเป็นแอปและเว็บไซต์ที่ชาวนาควรทดลองใช้งานใช้เป็นช่องทางในการขายไม่ว่าจะข้าวสารหรือข้าวเปลือก หากเรียนรู้ตลาดของผู้ใช้สังคมออนไลน์ดี ๆ แล้ว ย่อมได้ผลแน่นอน เช่น ข้าวกึ่งสำเร็จรูป ที่มีผลการวิจัยมากมาย >> คลิก << ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวสังคมออนไลน์ชื่นชอบกันแน่นอนครับ


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx