Samsung Galaxy Note Edge

0

Untitled7 | Samsung Galaxy Note Edge | คลิปโฆษณาโชว์เล่น OX ด้วย Samsung Galaxy Note Edge กลางอากาศก่อนตกถึงพื้น
คลิปโฆษณาโชว์เล่น OX ด้วย Samsung Galaxy Note Edge กลางอากาศก่อนตกถึงพื้น

อย่างที่เรารู้ก…

image8 | Samsung Galaxy Note Edge | Samsung เตรียมทำอุปกรณ์ที่สามารถพับหน้าจอได้ในปี 2015
Samsung เตรียมทำอุปกรณ์ที่สามารถพับหน้าจอได้ในปี 2015

อ้างอิงจาก  IDC…

Samsung Galaxy Note Edge Premium Edition จะวางจำหน่ายในประเทศ Germany แล้วบ้านเราละ?!!!

Samsung Galaxy …