qi wireless charging

0

IKEA เตรียมปล่อยเฟอร์นิเจอร์มีที่ชาร์จไร้สายในตัว

IKEA เตรียมปล่อ…

Toyota จะใส่ที่ชาร์จไร้สาย Qi ติดมากับรถยนต์ในปี 2013 นี้

Toyota ได้ออกมา…