Nearby Share

ในที่สุดก็มา ฟีเจอร์ Nearby Share เหมือน AirDrop สำหรับ Android จะเปิดให้ใช้งานสิงหาคมนี้!

ดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้ายแล้วสำหรับฟีเจอร์ที่เหมือน AirDrop บนฝั่ง Android ซึ่งใช้ชื่อว่า Nearby Share โดยข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ระบุว่ากำลังจะเปิดให้ใช้งานได้จริงแล้ว Nearby Share คืออะไร? ถ้…

ฟีเจอร์แชร์ไฟล์เหมือน AirDrop ของ Android จะรองรับมากกว่าแค่สมาร์ตโฟน

ฟีเจอร์สำหรับแชร์ไฟล์บนอุปกรณ์ Android ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ AirDrop ของ Apple นั้นมีชื่อว่า ‘Nearby Share‘ (หรืออาจใช้ชื่อ Nearby Sharing) จะรองรับมากกว่าการแชร์ไฟล์ระหว่างสมาร์ตโฟน Android ด้วย …

Google “Nearby Share” คู่แข่ง AirDrop การส่งไฟล์ให้เครื่องใกล้เคียงกันด้วยความเร็วสูง กำลังจะมาเร็วๆ นี้

ก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของการแชร์ส่งไฟล์หากันบนสมาร์ทโฟน ยังใช้กันหลากหลายมากเกินไปครับ แต่ละแบรนด์ก็พัฒนาแอพพลิเคชั่นการแชร์ไฟล์ระยะใกล้ด้วยความเร็วสูงผ่านสัญญาณ Wi-Fi ออกมาใช้กันเองเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Appl…