ฟีเจอร์ Nearby Share สามารถส่งไฟล์ให้หลายอุปกรณ์ได้แล้ว

Avatar photo
Google-Nearby-Share-Featured-Image

ฟีเจอร์ Nearby Share หรือง่าย ๆ ก็คือ AirDrop สำหรับ Android เป็นฟีเจอร์สำหรับส่งไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ให้กับหลายอุปกรณ์ได้ตั้งแต่ Android ไปจนถึง Chrome OS ได้แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถส่งไฟล์ให้กับหลาย ๆ อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันได้จนกระทั่งอัปเดตล่าสุดนี้

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Google ได้ทดสอบการส่งไฟล์ให้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน และมีการปล่อยอัปเดตออกมาใช้งานบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ทุกคน แต่วันนี้ Google ได้ประกาศผ่านบล็อกว่าบริษัทได้ทำการอัปเดตให้ฟีเจอร์ Nearby Share สามารถส่งไฟล์หาหลายเครื่องพร้อมกันได้แล้ว จากเดิมที่ส่งได้ทีละเครื่องหรือทีละคนเท่านั้น ทำได้ง่าย ๆ โดยการกดที่ add more recipients หรือเพิ่มผู้รับระหว่างส่ง โดยฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้กับ Android 6 ขึ้นไป

Android-Nearby-Sharing-Leaked-920x470-1

คัดมาเพื่อคุณ
apple watch | Android | Apple Watch เกือบใช้งานร่วมกับ Android ได้ แต่โดนยกเลิกไปก่อน