lightning

0

iphone
Apple มีร้อง! EU บังคับใช้ USB-C เป็นมาตรฐาน เริ่มปี 2024

หลังจากมีรายงาน…

gsmarena 0001 | lightning | EU ไม่ยอมรับเหตุผลในการใช้พอร์ต Lightning ของ Apple
EU ไม่ยอมรับเหตุผลในการใช้พอร์ต Lightning ของ Apple

สหภาพยุโรปมีควา…