instagram

0

Nokia ทนไม่ไหว เข้าแทรกแซงเพื่อผลักดัน Instagram ด้วยตัวเอง

[box_alert]มีการยืนยันออกมาแล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวเท็จที่ปล่อยออกมาสร้างกระแสเท่านั้นนะครับ ไม่ได้ออกมาจากทาง Nokia แต่อย่างใด หากมีเปลี่ยนแปลงประการใดทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ APPDISQUS ขออภัยมา ณ ที…