GMM Z STREAM 4.0

รีวิว GMM Z STREAM 4.0 กล่องแอนดรอยด์ คมชัด 4K ราคาไม่แพง

กล่องแอนดรอยด์ ตัวใหม่ GMM Z STREAM 4.0 เป็นรุ่นล่าสุดในตระกูล STREAM ซึ่งเป็นกล่องที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนทีวีธรรมดาของเราให้กลายเป็นสมาร์ททีวีในระบบ Android โดยมีราคาจำหน่าย 1,390 บาทครับ GMM Z STREAM 4.0 เป็…