firmware

0

switchupdate 3
วิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ Nintendo Switch จากเวอร์ชั่น 2.0.0 เป็น 2.1.0 ตัวล่าสุด

หลังจากเปิดตัวม…

Samsung ปล่อยอัพเดทครั้งใหญ่ให้ Gear S2 และ Gear S2 Classic เพิ่มฟีเจอร์ใหม่มากมาย

สำหรับผู้ใช้ Sm…

เทคนิคการใช้ Smartphone Android อย่างถูกวิธี ตอน อัพเกรดเฟิร์มแวร์^__^

เฟิร์มแวร์ คือร…

SS Galaxy S4 ปล่อยอัพเดท FW .ใหม่แล้ววว ตามคำเรียกร้อง

    &…