3310

0

23131551 1820224237997138 8208327281567417638 n | 3310 | แกะกล่องส่องของจริง Nokia 3310 3G เครื่องขายไทย หน้าตาภายในเป็นอย่างไร
แกะกล่องส่องของจริง Nokia 3310 3G เครื่องขายไทย หน้าตาภายในเป็นอย่างไร

เรียกว่าเป็นมือ…