หลอกลวง

0

!!!SCB ไทยพาณิชย์ แจ้งเตือนผู้ใช้งานบริการ SCB Easy Net ระวังมิจฉาชีพกับ SMS ดาวน์โหลดโปรแกรมปลอม

“เนื่องด้วยในช่วงนี้มีมิจฉาชีพส่ง SMS ไปยังผู้ใช้สมาร์ทโฟนให้ดาวน์โหลดโปรแกรมทางการเงินปลอม อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานนั้น ทาง SCB ได้จัดทำ Infographic เพื่อให้ข้อมูลวิธีการระมัดระวัง &…