ทฤษฎีกราฟ

0

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค Digital Business Transformation ด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม(Social Network Analysis)

การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม(Social Network Analysis) ถือว่าเป็น Data Science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลสายเฉพาะทางตัวหนึ่ง ซึ่งแค่เพียงชื่อก็ทำให้ผมสนใจมากครับ เพราะส่วนตัวเชื่อว่ามันเป็นศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อม…