กกต

0

แนะนำ Line ChatBOT #เลือกตั้ง2562 พิมพ์รหัสไปรษณีย์ในไลน์ เพื่อดูรายชื่อผู้สมัครในเขตเรา และข้อมูลการเลือกตั้งอื่น

การเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยวันที่ 24 มีนาคม 2562 ใกล้เข้ามาทุกที และยิ่งใกล้กว่านั้น ก็คือ การเลือกตั้งนอกเขตในวันที่ 17 มีนาคม 2562 แต่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักแม้แต่ชื่อผู้สมัคร หรือชื่อพรรคการเมื…