NOSTRA Map เพิ่มพิกัดจุดตรวจ COVID-19 อีก 35 แห่งในเครือข่ายสธ. ที่เปิดบริการตรวจฟรี ด้วยสิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทองเมื่อเป็นผู้เข้าเกณฑ์

Avatar photo
OSTRA MAP เพิ่ม 35 จุดตรวจ สธ. 2 | COVID-19 | NOSTRA Map เพิ่มพิกัดจุดตรวจ COVID-19 อีก 35 แห่งในเครือข่ายสธ. ที่เปิดบริการตรวจฟรี ด้วยสิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทองเมื่อเป็นผู้เข้าเกณฑ์

นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map) แอพพลิเคชันแผนที่นำทางที่พัฒนา โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยการระบุตำแหน่งสำหรับการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้เช็คพิกัดสถานที่และขั้นตอนการเตรียมพร้อมเข้ารับการตรวจไวรัสจากระบบแผนที่ได้โดยตรง จากแต่เดิมทาง NOSTRA Map ได้ระบุพิกัด 19 สถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการตรวจหาไวรัส COVID-19 ได้ฟรีสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง และตอนนี้ก็ได้เพิ่มตำแหน่ง 35 รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปเพิ่มเติม โดยมีทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ

ทุกคนสามารถค้นหาตำแหน่ง เส้นทางการเดินทาง ของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ในแอพพลิเคชัน NOSTRA Map โดยดูพิกัดรับตรวจโรค COVID-19 ได้ในแผนที่ คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid_19

หรือสามารถดาวน์โหลด NOSTRA map application แอพฯแผนที่นำทางประเทศไทยฟรี ที่มีความละเอียดและแม่นยำ พร้อมข้อมูลพิกัดตรวจโรคได้ที่ https://map.nostramap.com/mobile

โดยข้อมูลบนแผนที่นอสตร้า 35 ตำแหน่ง สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) 1 แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง

และห้องปฏิบัติการเครือข่ายอีก 20 แห่งประกอบด้วย  1. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. รพ.ราชวิถี 5. สถาบันบำราศนราดูร 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7.รพ.บำรุงราษฎร์8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9. รพ.มหาราชนครราชสีมา 10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 11. รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 13. รพ.ลำปาง 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 15. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) 16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) 17. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) 18. สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง 19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และ 20. รพ.นครปฐม


นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า นอสตร้า แมพ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มพิกัดแสดงตำแหน่งห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยรู้สึกตัวร้อน หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย หากตรวจพบว่าเป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” สามารถไปขอรับการตรวจตามสิทธิ์ได้ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” อาจมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอรับการตรวจต้องรับผิดชอบส่วนตัว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมพิกัดสถานที่ สัญลักษณ์จุดพอยท์สีเขียว พร้อมช่องทางการติดต่อกับสถานพยาบาล ได้ในแอพพลิเคชัน