AIS 5G สานต่อภารกิจสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่

Avatar photo
Pic 01 AIS 5G | AIS | AIS 5G สานต่อภารกิจสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่

AIS 5G สานต่อภารกิจ “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร      พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ สู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

23 เมษายน 2564: AIS ยังคงเดินหน้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ โดยการนำเทคโนโลยี AIS 5G” ยกระดับการทำงานในทุกส่วนของภาคสาธารณสุข โดยสนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ “กรุงเทพมหานคร” เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลสนามทั้ง 5 แห่ง

Pic 01 AIS 5G | AIS | AIS 5G สานต่อภารกิจสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS กล่าวว่า “ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าตัวเลขผู้ป่วยจะลดลง AIS ก็ยังคงสานต่อภารกิจ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย อย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานของเรายังคงมุ่มเน้นไปที่การนำเทคโนโลยี AIS 5G ในมิติต่างๆ เข้าสนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุข ถึงวันนี้เราได้ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารมาแล้วกว่า 31 โรงพยาบาลสนามในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ เพราะเราเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีคือหัวใจสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้”

Pic 03 | AIS | AIS 5G สานต่อภารกิจสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่

คัดมาเพื่อคุณ
AIS-3BB-handshake 1534340-1

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร AIS  ได้เข้าไปสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในระลอก 2 มาจนถึงการระบาดระลอก 3 ในการ “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” ทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารสัญญาณ AIS 4G 5G, AIS Fiber พร้อมสัญญาณ Free WIFI รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารและไอที เครื่องคอมพิวเตอร์ และปรินท์เตอร์ ภายในโรงพยาบาลสนามต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน, โรงพยาบาลสนามเอรวัณ – 1 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน เขตบางบอน, โรงพยาบาลสนามเอรวัณ – 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลสนาม บริเวณอาคารหอพักแพทย์ โรงยาบาลกลาง, และ ศูนย์เอราวัณ ของสำนักการแพทย์

Pic 02 ผู้ว่า กทม | AIS | AIS 5G สานต่อภารกิจสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่

ล่าสุดได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ​กรุงเทพมหานคร ในการรับมอบอุปกรณ์สื่อสาร ไอที พร้อมซิม เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวน 50 เครื่อง พร้อมซิมพรีเพด และแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมงให้กับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เพื่อเสริมขีดความสามารถการทำงานของทีมงาน และบุคลากรในการประสานงานไปยังโรงพยาบาลสนามต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร