เปิดความละเอียดเกม Monster Hunter Rise จากเดโมของเกม

DarthDome
Advertisements

ตอนนี้ตัวเดโมของเกม Monster Hunter Rise พร้อมให้บริการแล้วผ่านทาง eShop ของ Nintendo Switch โดยเกมจะใช้การสร้างกราฟิก RE Engine ที่ืภาพได้สวยงามมาก บน บนฮาร์ดแวร์ Switch โดยมีการเปิดข้อมูลของ ความละเอียดของกราฟิก ที่ต่อทีวี และแบบพกพา โดยจะมีการแสดงที่ ผล 756p เมื่อต่อทีวี และ 540p ในโหมดพกพา ส่วนเฟรมเรต Monster Hunter Rise จะรันที่ 30fps ที่ค่อนข้างคงที่ไม่ตก

โหมดเชื่อมต่อกับทีวี จะแสดงผลเกมที่ความละเอียดประมาณ 1344 × 756 และแสดงผลในโหมด UI ที่ 1920 × 1080
โหมดพกพาจะแสดงผลเกมที่ความละเอียดประมาณ 960 × 540 และแสดงผลในโหมด UI ที่ 1280 × 720