FDA อนุมัติเกมที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กเป็นเกมแรกของโลก!

Avatar photo
le jeu video endeavourrx pourra etre prescrit sur ordonnance aux etats unis | EndeavourRx | FDA อนุมัติเกมที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กเป็นเกมแรกของโลก!

เกมเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธเสมอมาในโลกของผู้ใหญ่ (บางคน) รวมถึงยังเป็นแพะในหลาย ๆ กรณี เช่น คดีฆ่าตกรรม หรือความรุนแรง เกมมักจะเป็นแพะที่ผู้คนต่างบอกว่า “ก็เพราะเกมเนี่ยแหละเลยเกิดความรุนแรงขึ้นมา” รวมถึงยังถูกกล่าวหาว่าทำให้การเจริญเติบโตของสมองช้าลงด้วย แต่รายงานต่อไปนี้จะทำให้ความคิดหลาย ๆ คนเริ่มเปลี่ยนไป เพราะเกมเริ่มถูกจับมาใช้ในการรักษาเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นแล้วด้วย

FDA หรือองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติเกมที่มีชื่อว่า EndeavourRx สำหรับการรักษาเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นด้วย

EndeavourRx เป็นเกมที่ถูกออกแบบมาให้ส่งผลกับระบบประสาทโดยตรง จากการทดลองในระยะเวลา 1 เดือนพบว่า เด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองเล่นเกม EndeavourRx เป็ยระยะเวลา 25 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ มีอาการของโรคสมาธิสั้นที่ดีขึ้น และมีผู้ปกครองที่เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นราว 50%

แต่ถึงอย่างนั้น การทดลองดังกล่าวของบริษัทก็มีหมอของบริษัทคอยตรวจสอบเอง จากคำแนะนำเบื้องต้น เกม EndeavourRx ยังไม่สามารถใช้สำหรับรักษาโรคสมาธิสั้นแทนการรักษาหลัก เช่น การกินยาได้ แต่ให้เป็นทางเลือกที่เอาไว้ใชรักษาร่วมกับการรักษาหลักดีกว่า

อย่างไรก็ตาม เกมนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดตัวออกมาอย่างแพร่หลาย เบื้องต้นบริษัทจะเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจมาลงทะเบียนก่อนครับ