EndeavourRx

FDA อนุมัติเกมที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กเป็นเกมแรกของโลก!

เกมเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธเสมอมาในโลกของผู้ใหญ่ (บางคน) รวมถึงยังเป็นแพะในหลาย ๆ กรณี เช่น คดีฆ่าตกรรม หรือความรุนแรง เกมมักจะเป็นแพะที่ผู้คนต่างบอกว่า “ก็เพราะเกมเนี่ยแหละเลยเกิดความรุนแรงขึ้นมา”…