ครั้งแรกของโลก! ญี่ปุ่นรับปริญญาออนไลน์ผ่านหุ่นยนต์อวตาร “newme”

BBT University มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจในโตเกียว จัดพิธีจบการศึกษาออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม Grand Palace ใน Chiyoda-ku โตเกียว ผ่านระบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ และได้ถือโอกาสนี้เปิดตัวหุ่นยนต์อวตาร “newme” ที่ใช้เป็นตัวแทนของนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งพัฒนาโดย ANA Holdings และผู้สำเร็จการศึกษาจะใช้หุ่นยนต์อวตารจากที่ห่างไกลเพื่อรับประกาศนียบัตร ปลอดภัยในช่วงกักตัวจากไวรัส Covid-19 ด้วย

ในพิธีนี้มีตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาสี่คน (นักศึกษาปริญญาตรีสองคนและบัณฑิตวิทยาลัยสองคน) ดำเนินการ “ newme” จากที่บ้านในนามของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาคนอื่น ๆ ดูออนไลน์ผ่าน ZOOM

“newme” มีแท็บเล็ตเป็นใบหน้า และเคลื่อนไหวด้วยล้อทั้งสี่ล้อ เมื่อผู้ดำเนินรายการเรียกชื่อ “newme” เจ้าหุ่นยนต์อวตารก็ออกมาในชุดครุยและหมวกจากมหาวิทยาลัย BBT บนแท็บเล็ตปรากฏใบหน้าของบัณฑิตที่ดำเนินการอยู่และมอบประกาศนียบัตรโดยอธิการบดี Omae Kenichi ซึ่งสามารถคุยโต้ตอบกับท่านอธิการบดีได้แบบเรียลไทม์

Kenichi Omae อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชื่อว่า“ เครือข่ายความรู้ขยายขีดความสามารถของมนุษย์ สู่ความไร้ขอบเขต” ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์ และการทำงานหนักเพื่อมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดีๆ ให้โลกต่อไป มีการส่งข้อความไปยังผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อสนับสนุนพวกเขา และสามารถประกอบพิธีผ่าน “newme” จนจบงานได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้สำเร็จการศึกษาผ่านรูปของพวกเขา นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ได้ส่งความคิดเห็นที่แสดงความขอบคุณได้ในแบบเรียลไทม์อีกด้วย

ศาสตราจารย์ Shugo Yanaka คณบดีฝ่ายบริหารธุรกิจโลก คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย BBT ผู้วางแผนงานพิธีจบการศึกษาจาก Avatar กล่าวว่าในขณะที่มีมาตรการการระบาดของไวรัส Corona หรือ Covid-19 จำเป็นต้องมีการแนะนำตัวอวตารที่สามารถรับพิธีรับปริญญาออนไลน์แทนอย่างอบอุ่น เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษาที่ประสบปัญหาในการจัดพิธีจบการศึกษาและเข้าเรียน ”

เพราะการระบาดของไวรัส ทำให้เราต้องพลาดงานสำคัญในชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลอง หรืออย่างพิธีจบการศึกษา ทาง BBT University ตระหนักถึงความสำคัญและใช้จุดแข็งทางออนไลน์ในขณะที่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย และหวังว่าจะเป็นจุดริเริ่มให้มหาลัยอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์จากระบบออนไลน์ที่มีด้วย