Zoom ถอด Facebook SDK ออกจากแอป หลังมีการส่งข้อมูลผู้ใช้งานกลับ Facebook

Advertisements
Advertisements

แอปพลิเคชันสำหรับทำ Video Conference ยอดนิยม Zoom สำหรับ iOS ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหลังจากมีการค้นพบว่าตัวแอปได้ส่งข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น เขตเวลา ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเปิดแอป รวมถึงรายละเอียดของผู้ใช้งาน แม้ต่ไม่มีบัญชี Facebook ก็จะถูกส่งกลับไปยัง Facebook ด้วยเช่นเดียวกัน

Eric S. Yuan, CEO ของ Zoom กล่าวว่าระบบมีการใช้งาน Sign in with Facebook หรือการลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันผ่านระบบล็อกอินของ Facebook ด้วย Facebook SDK สำหรับ iOS เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา Zoom ได้ตระหนักว่า Facebook SDK มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ด้วย

ทั้งนี้ Zoom รายงานเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ Facebook เก็บไปนั้น ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน แต่เป็นข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเสียมากกว่า ทางที่ดีคือผู้ใช้งานควรอัปเดตแอป Zoom บน App Store ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกัน Facebook SDK ดึงข้อมูลกลับไปที่บริษัทด้วย

คัดมาเพื่อคุณ

สุดท้าย Yuan ได้กล่าวขออภัยผู้ใช้งานทุกคนที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัว บริษัทยังคงให้ความสำคัญในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเช่นเดิม และจะทำการตรวจสอบไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก