แจกภาพ Cover Facebook เพื่อจะนำไปดัดแปลงใช้งานตามแต่กรณีครับ ไม่หวงลิขสิทธิ์

AppDisqus ทำภาพชุดนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนนำไปดัดแปลงใช้งานต่อ ได้ตามแต่กรณีครับ ไม่หวงลิขสิทธิ์ แจกจ่ายใช้กันได้เต็มที่นะครับ

ภาพชุดที่สอง
แสดงความคิดเห็น