ทรู มอบสมาร์ทโฟน 10 เครื่องพร้อมแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย แก่โรงพยาบาลระยอง

Avatar photo
034 2 | BESTwithTRUE5G | ทรู มอบสมาร์ทโฟน 10 เครื่องพร้อมแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย แก่โรงพยาบาลระยอง

เป็นเพราะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในแถบพื้นที่ของจังหวัดระยอง ทางกลุ่มทรูได้สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ด้วยการมอบสมาร์ทโฟนจำนวน 10 เครื่อง พร้อมแพ็กเกจโทรฟรีไม่จำกัดทุกเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ติดต่อสอบสวนโรคเชิงลึกกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดระยอง

โดย นางสาวชยาภา บุญมา  Head of province และนางสาวธนีภรณ์ ก้านแก้ว ฝ่ายขาย จ.ระยอง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ทำการส่งมอบสมาร์ทโฟน จำนวน 10 เครื่อง พร้อมแพ็กเกจโทรฟรีไม่จำกัดทุกเครือข่าย โดย นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชนและรองประธานคณะกรรมการรับบริจาค พร้อมนางสาวนิศาชล ชมภูพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานทั้ง 3G, 4G และ 5G บนเครือข่ายอัจฉริยะที่ดีกว่าและเร็วแรงกว่า ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย รวมถึงยังตอกย้ำความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่จะเดินหน้าเคียงคู่คนไทยให้ชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน