[Tips] วิธีขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ทางออนไลน์ของ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง

Avatar photo
how-to-cctv-bangkok-9

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง วันที่กรุงเทพมหานครเปิดให้มีการขอภาพจากกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ของกรุงเทพมหานครทางออนไลน์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลดขั้นตอน ลดความยุ่งยาก ลดปัญหาความไม่โปร่งใสของปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐที่อาจไม่ยอมให้ภาพกล้องวงจรปิดด้วยสารพัดข้ออ้าง เช่น ภาพหาย ไฟล์พัง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนโยบายนี้อำนวยความสะดวกประชาชนทุกคนที่ต้องการข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

 

[Tips] วิธีขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ทางออนไลน์ของ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง

อันดับแรก เราต้องไปที่ สถานีตำรวจในพื้นทที่ที่เกิดเหตุก่อน เพื่อไปทำหนังสือขอภาพจากกล้อง CCTV หรือพูดง่าย ๆ ว่าไปขอใบแจ้งความก็ได้   เตรียมเอกสารให้พร้อมในการอัพโหลดขึ้นแบบฟอร์มการขอ โดยเอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมประกอบการขอรับไฟล์ภาพ ได้แก่

  1. หนังสือขอภาพจากกล้อง CCTV จากสถานีตำรวจ
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. หมายเลขกล้องวงจรปิด
  4. วันและเวลาของไฟล์ภาพที่ต้องการขอ

how-to-cctv-bangkok-8จากนั้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอไฟล์ภาพจากกล้อง CCTV ได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th และไลน์ @CCTVBANGKOK ขั้นตอนแรกให้เลือกศูนย์ที่ต้องการติดต่อเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลภาพ ซึ่งต้องเลือกศูนย์ไหนอาจสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรายละเอียดอยู่ในหนังสือขอภาพจากกล้อง CCTV ที่ได้จากสถานีตำรวจแล้วนั่นเอง

how-to-cctv-bangkok-2

ลำดับต่อมา กรอกแบบฟอร์มการขอภาพจากกล้อง CCTV ให้ครบถ้วน อัพโหลดภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือขอภาพจากกล้อง CCTV ที่ได้จากสถานีตำรวจ ในแบบฟอร์ม (ขนาดไม่เกิน 10MB) รองรับไฟล์ .pdf, .png, .jpg

how-to-cctv-bangkok-1

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ เราต้องกรอกหมายเลข ตู้ควบคุม หรือ กล้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาลักษณ์ และรหัสหมายเลขกำกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดวิธีดูสัญลักษณ์และรหัสหมายเลขกำกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังภาพด้านล่างนี้

how-to-cctv-bangkok-3

จากนั้นระบุช่วงของวันและเวลาที่ต้องการขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งในแต่ละครั้งจะขอดูกล้องได้ไม่เกิน 6 ตัว ระยะเวลารวมไม่เกิน 3 ชั่วโมง เลือกได้ว่าต้องการดาวน์โหลดออนไลน์ หรือรับเป็น DVD หรือ Flash Drive (กรุณานำมาเอง) แต่หากต้องการขอไฟล์ภาพที่มีระยะเวลารวมเกิน 3 ชั่วโมง หรือต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อรับได้ที่ ศูนย์ CCTV ทั้ง 13 แห่งได้เลย

how-to-cctv-bangkok-4

ขั้นตอนต่อมาเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จจะได้รับหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) ให้เราเก็บหมายเลขอ้างอิงนี้ไว้ สำหรับตามเรื่อง

how-to-cctv-bangkok-6

ระบบจะแจ้งผลดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ยื่นคำร้องขอภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV สามารถนำ หมายเลขอ้างอิง (Reference Number) ตรวจสอบสถานะได้ที่เมนู >> ตรวจสอบสถานะ << ด้านบนของเว็บไซต์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการผ่านไลน์ @CCTVBANGKOK และทางอีเมลที่แจ้งไว้ด้วย

how-to-cctv-bangkok-1

** สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพผ่านทางเว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th ในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน จะต้องทำเรื่องขอภาพใหม่