Youtube remote

0

รีวิว YouTube Remote [Android] แอพพลิเคชั่นผสานความมัน กับการใช้งานร่วมกันของ Smart Phone และ Smart TV

แอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนยุคปัจจุปัน ไม่ได้จำกัดแต่การใช้งานอยู่บนตัวเครื่องของมันเองเพียงเอย่างเดียวเท่านั้น การใช้งานร่วกันกับอุปกรณ์อื่นๆ อย่างประเภทโทรทัศน์ยุคใหม่ ล้วนแล้วแต่สนับสนุนการใช้งานร่วมกันแทบทั้งนั้น ยิ่งเป็นข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การเล่นวีดีโอผ่าน Youtube การเข้าเว็บบราวเซอร์บนทีวี