Yaak

0

รีวิว Infinity Yaak สมาร์ทโฟนพลังชีวิตยักษา เกิดมาเพื่อความยืนยาวในการใช้งาน

Infinity Yaak โชว์จุดเด่นมาแต่ไกล เพื่อเป็นอุปกรณ์ข้างกายที่พร้อมหยิบนำมาใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องมากที่สุด ถ้าใครเบื่อกับปัญหาด้านพลังงานแบตเตอรี่หรือกลัวว่าการติดต่อที่สำคัญระหว่างวันจะพลาดไป ระบบสองซิมกับระยะเวลาแสตนด์บายขนาดนี้ หาไม่ง่ายนักครับ ระบบเสียงดี จอภาพสวย ประสิทธิภาพการใช้งานในระดับปานกลาง ราคา 5,990 บาท คุ้มมากถ้าคุณต้องการใช้งานสิ่งเหล่านี้ครับ