Y72

Vivo Y72 5GDSC04863 | Y72 | พรีวิว vivo Y72 5G สมาร์ทโฟนเยาวรุ่น กล้องชัดขั้นเทพ พร้อมเชื่อมต่อ 5G ทุกที่ ทุกเวลา
พรีวิว vivo Y72 5G สมาร์ทโฟนเยาวรุ่น กล้องชัดขั้นเทพ พร้อมเชื่อมต่อ 5G ทุกที่ ทุกเวลา

vivo Y สมาร์ทโฟนในกลุ่มวัย Young และ First Jobber แนวของสินค้ากลุ่มนี้จะมีการใช้สีสันดูซนๆ เน้นการใช้งานนอกสถานที่ ใช้งานด้านความบันเทิง มีหน้าจอใหญ่ มีกล้องถ่ายภาพคุณภาพทีดีทั้งกล้องหลังและกล้องหน้า และสำ…