Xiaomi Mi 9

0

Xiaomi Mi 9 SE อาจเตรียมวางขายในตลาดต่างประเทศ
Xiaomi Mi 9 ขายหมดในไม่กี่วินาทีในการขาย flash sale ครั้งแรก
หลุดราคาของ Xiaomi Mi 9 และ Mi 9 Explorer ในประเทศจีน