Xiaomi Mi 5c

0

Xiaomi Mi 5c | Xiaomi Mi 5c | เปิดตัว Xiaomi Mi 5C ตัวแรกของค่ายที่ใช้หน่วยประมวลผล Surge S1 ที่ Xiaomi เป็นผู้ผลิตเอง
เปิดตัว Xiaomi Mi 5C ตัวแรกของค่ายที่ใช้หน่วยประมวลผล Surge S1 ที่ Xiaomi เป็นผู้ผลิตเอง

ในขณะที่หลายๆ ค…

Xiaomi Pinecore processor event | Xiaomi Mi 5c | Xiaomi เตรียมเปิดตัว Pinecone ชิพเซ็ทที่ผลิตขึ้นเอง 28 กุมภาพันธ์นี้
Xiaomi เตรียมเปิดตัว Pinecone ชิพเซ็ทที่ผลิตขึ้นเอง 28 กุมภาพันธ์นี้

หลังจากที่มีข่า…