woobi play F95 filter

มารู้จัก Xiaomi woobi play F95 filter หน้ากากกันฝุ่น PM2.5 สำหรับเด็กขายดีจนผลิตไม่ทัน

woobi play F95 filter หน้ากากกันฝุ่น PM2.5 สำหรับเด็ก ที่มีวางจำหน่ายใน Xiaomi youpin ในราคา 199 หยวน หรือราคา 888 บาท จากการระบาดของไวรัส Covid-19 และปัญหามลพิษจากฝุ่น ทำให้หน้ากากอนามัยขายดีจนเป็นที่ต้อง…