Willow Glass

0

pebble smart watch appdisqus
หลุดจากวงใน!! Apple เตรียมผลิต Smart Watch ที่กระจกหน้าจอสามารถโค้งมนได้ตามรูปของข้อมือของผู้ใส่ให้กับอุปกรณ์ iDevices!

pebble smart watch appdisqus

Nick Bilton ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ยักษ์ The New York Times นำเสนอรายงานข่าวล่าสุดว่า Apple …