Versus

0

1477176787646 | Versus | ทดสอบกันชัดๆการปะทะกันของผู้ช่วยส่วนตัวระหว่าง Siri และ Google Assistant
ทดสอบกันชัดๆการปะทะกันของผู้ช่วยส่วนตัวระหว่าง Siri และ Google Assistant

หากพูดถึงเรื่องของผู้ช่วยส่วนตัวแล้วล่ะก็…เชื่อว่าทุกคนคงพอจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามและความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละค่ายกันดีอยู่แล้วครับ แต่ทว่ากลับมีน้อยครั้งมากๆที่จะมีคนจับเอาบรรดาผู้ช่วยส่วน…