Unification Notification

0

แอพพลิเคชั่น Notification Center บน Windows Phone 8 มาแล้ว!!

7204_10200290888408441_1362037981_n

 

แม้ว่า Microsoft จะยังไม่ทำ Notification Center ให้กับ Windows Phone แต่ตอนนี้ …

!!!Unification Notification ศูนย์กลางการแจ้งเตือนของระบบ Windows Phone 8 โผล่ภาพจริงในการทดสอบใช้งาน

สำหรับสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ระบบ Windows Phone ต้องการจะให้มีเพิ่มเติมเข้ามาสักทีในระบบตนเองนั้นก็คือ Notify Center หรือศูนย์กลางการแจ้งเตือนที่เราสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ว่ามีการติดต่อหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในเวลาที่ผ่านๆมา เพราะการแจ้งเตือนของระบบ WP เหมือนรถเมล์ตีนผีที่มาแล้วก็ไปมันไม่เคยจอดป้ายรอผู้โดยสาร