under display camera

สมาร์ตโฟนที่ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 875 ‘บางรุ่น’ จะมาพร้อมเทคโนโลยีกล้องใต้จอด้วย

คอนเซปต์สมาร์ตโฟนกล้องใต้หน้าจอนั้นมีมาสักระยะแล้ว แต่ยังคงเป็นคอนเซปต์ที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากปัญหาแสงเข้าน้อย ทำให้คุณภาพของรูปภาพที่ได้จากกล้องหน้ายังคงไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้มีรายงานว่าสมาร์ตโ…