Trusted Contacts

0

001 | Trusted Contacts | แอปฯ Trusted Contacts จาก Google แชร์ตำแหน่งของคุณในกรณีฉุกเฉิน ภรรยาขอตำแหน่งปัจจุบันได้ ถ้าติดต่อไม่ได้ 5 นาที ส่งตำแหน่งอัตโนมัติ
แอปฯ Trusted Contacts จาก Google แชร์ตำแหน่งของคุณในกรณีฉุกเฉิน ภรรยาขอตำแหน่งปัจจุบันได้ ถ้าติดต่อไม่ได้ 5 นาที ส่งตำแหน่งอัตโนมัติ

เมื่อเห็นแอปฯ นี้ขึ้นมา ผมร้องเพลงในใจเลยว่า ”…ดั่งนรกชัง หรือสวรรค์แกล้ง” นั่นเพราะ แอปฯ Trusted Contacts เป็นแอปฯ ที่โคตรดีจริง ๆ ครับ (ไม่ได้ประชด) เป็นแอปฯ เปิดตัวใหม่จาก Google หลักการ ก็คือ ตัว…