TrueLock

Android iOS Lock Screen App | TrueLock | วิธีทำหน้าล็อคสกรีนแบบเดียวกับ iOS 16 บนเครื่อง Android นำรูปถ่ายมาซ้อนบนนาฬิกา
วิธีทำหน้าล็อคสกรีนแบบเดียวกับ iOS 16 บนเครื่อง Android นำรูปถ่ายมาซ้อนบนนาฬิกา

ลักษณะพิเศษใหม่ของระบบ iOS 16 ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรมากนัก แต่กลับเป็นเรื่องของ “หน้าจอล็อคสกรีน” ที่ทาง Apple ยกเครื่องใหม่ เพิ่มความแปลกตาให้กับผู้ใช้โดย…