Taskworld

0

รู้จักกับโปรแกรมและแอพ Taskworld ช่วยให้องค์กรของคุณทำงานเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ช่วยให้คุณแบ่งปันไอเดีย และได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

ให้โปรเจ็คทั้งหมดของคุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น สร้างโปรเจ็ค มอบหมายงาน และใช้แผนผังการดำเนินงานที่ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าช่วยประหยัดเวลาของทีมงานได้มากขึ้นถึง 2-3 ชั่วโมงในแต่ละวัน ในครั้งต่อไปท…