Switch to Windows Phone

0

!!!มาแล้วแอพพลิเคชั่น “Switch to Windows Phone” จาก Microsoft สำหรับ Android พร้อมการรับน้องจากแฟนๆหุ่นเขียวแบบไม่ถนอมน้ำใจ

เปิดตัวมาแล้วกับแอพพลิเคชั่น “Switch to Windows Phone” จาก Microsoft เป็นแอพพลิเคชั่นที่เอาไว้เปรียบเทียบแอพใช้งานที่ใกล้เคียงกันให้แก่ผู้ใช้ที่จะย้ายระบบจาก Android ไป Windows phone     หลังจา…

!!!ไมโครซอฟท์เตรียมปล่อยแอพบนแอนดรอยด์ “Switch to Windows Phone” ใช้ค้นหาแอพใกล้เคียงบน Windows Phone เพื่อโน้มน้าวใจให้ย้ายระบบ

Microsoft เตรียมปล่อยแอพพลิเคชั่น Switch to Windows Phone สำหรับค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้ต้องการในระบบ Windows phone 8 เพื่อเป็นแรงชักจูงใจในการย้ายระบบจาก Android   ไม่เข้าถ้ำเสือไม่ได้ลูกเสือ Microsoft บุกถึ…