Survey

0

new samsung galaxy note 7 3 | Survey | ผลสำรวจชี้ผู้ใช้ 40% ในสหรัฐฯจะไม่กลับไปใช้อุปกรณ์ของ Samsung อีก
ผลสำรวจชี้ผู้ใช้ 40% ในสหรัฐฯจะไม่กลับไปใช้อุปกรณ์ของ Samsung อีก

หลังจากที่ทางบร…

siri ultimate guide iphone 5s hero | Survey | ผลสำรวจเผยมีผู้ใช้เพียง 3% เท่านั้นที่กล้าใช้ Siri ในที่สาธารณะ
ผลสำรวจเผยมีผู้ใช้เพียง 3% เท่านั้นที่กล้าใช้ Siri ในที่สาธารณะ

เชื่อว่าตอนนี้เ…