Surface 2017

0

มินิรีวิว Microsoft Surface Pro 2017 แท็บเล็ตลูกครึ่ง ออกแบบเพื่อชีวิตไม่ยึดติดสถานที่

ทุกคนน่าจะรู้จัก Surface Pro กันอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าออกมาหลายรุ่น ต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว และในปีล่าสุด 2017 ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ Microsoft ปล่อย Surface Pro รุ่นใหม่ออกมาด้วยเช่นกัน Surface Pro 2017 ยังค…