Support Application

0

Apple Official Support Center Application Revealed
Apple เตรียมพัฒนา Application สนทนาสดกับเจ้าหน้าที่กรณีที่ต้องการเคลมเครื่องหรือประสบปัญหาการใช้งาน

Apple กำลังเตรียมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS เพื่อเพิ่มช่องทางการสนทนาสดในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุนของ Apple โดยตรงเมื่อผู้ใช้งานประสบปัญหาการใช้งานหรือต้องการรับทราบจ้อมูลทริคและ…