SuperAMOLED

0

เปรียบเทียบหน้าจอแสดงผล Samsung Galaxy S4 กับจอของ HTC One, LG Nexus4 และ iPhone5

เปรียบเทียบหน้าจอแสดงผลของ Samsung Galaxy S4 กันแบบซูมชัดๆ กับเครื่องมหาชนนิยมตัวอื่น อย่าง HTC One, LG Nexus4, iPhone5 รวมถึง Samsung Galaxy S3 ด้วย   Super Amoled เทคโนโลยีจอภาพการแสดงผลที่เป็นลูกหม้อของทาง S…