Stroke KKU

0

แอพฯ Stroke KKU : 270 นาทีชีวิต ที่ต้องไปหาหมอให้ทันก่อนเป็นอัมพาต แอพฯ นี้ช่วยได้

การอัมพาต เป็นผลพวงหรืออาการที่เกิดจากโรคขาดเลือกสมอง ซึ่งเราทุกคนมีความเสี่ยงอยู่มากน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา โรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก ทุกๆ 4 นาที มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น และทุกๆ 10 นา…