Solara 50

0

เครื่องบินต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ Google ตกเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

จากรายงานล่าสุดที่ทาง Bloomberg Business ได้มีรายงานออกมานั้นแสดงให้เราเห็นว่า เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ของ Google ที่เป็นเครื่องต้นแบบนั้นได้ตกลงมาขณะทดสอบบินเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับ

w1-s2-googledrone-a-20140416-e1397531824547

โดยในรายงานระบุไว้ว่า ทางคณะกรรมความปลอดภัยด้านการขนส่งกำลังตรวจสอบเหตุที่เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ของ Google …