Sodar

แอปฯ Google Sodar วงแหวนเสมือนจริงที่ช่วยกะระยะห่างที่ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโควิด19

ในที่สุดก็มีแอปพลิเคชั่นที่ออกมาอำนวยความสะดวกให้ เพราะเราอยู่ในยุคของ social distancing  หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่เป็นผลมาจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด 19 (Covid-19) การเว้นระยะห่างจากผู้คนใ…