socratic

0

แนะนำ Socratic แอปฯ ช่วยทำการบ้าน ถ่ายแล้วได้คำตอบ ทั้งคณิตฯ วิทย์ และสังคม สำหรับผู้ใช้ iOS

ในฐานะผมเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์คนหนึ่ง ขอบอกเอาไว้ก่อนจะแนะนำแอปฯ นี้เลยว่า แม้แอปฯ นี้จะช่วยทำการบ้านได้จริง แต่ผู้สอนก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบัน นับตั้งแต่โลกมี Google เป็นเครื่องมือทางการศึกษาอย่างหนึ่งไปแล้ว การ…